IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Mathias Wahlsten är ny generaldirektör för IAF

Den 1 september tillträdde Mathias Wahlsten som ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). De första dagarna har ägnats åt att lära känna chefer, medarbetare och det inre arbetet vid IAF. Snart väntar möten med bland annat a-kassornas föreståndare och myndighetschefer med ansvar för arbetslöshetsförsäkringsfrågor i de nordiska länderna.

Mathias Wahlsten, generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Det är alltid intensivt i början på ett nytt jobb med många nya intryck. Nu ser jag fram emot att lära känna verksamheten och alla medarbetare, säger Mathias Wahlsten och fortsätter: 

 Jag vill stå för goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö och för initiativ till samarbeten utifrån verksamhetens behov.

Möten med a-kassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

I september och oktober är flera möten inplanerade för att knyta kontakter med representanter från samtliga a-kassor, serviceorganisationen Sveriges a-kassor och företrädare för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som IAF har kontakt med i tillsynsarbetet.  

Nordiskt och internationellt samarbete

Under hösten sker även några aktiviteter inom det nordiska samarbetet för arbetslöshetsförsäkringen och den globala organisationen International Social Security Association (ISSA) där IAF är medlem.

Den 15 och 16 september kommer Mathias Wahlsten att delta i det nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötet som sker i Helsingfors. Där deltar chefer från myndigheter och institutioner med ansvar för arbetslöshetsförsäkringsfrågor i de nordiska länderna. I oktober kommer han att delta vid World Social Security Forum i Marrakech som arrangeras av ISSA. Där kommer socialförsäkringsfrågor relaterade till coronapandemin att stå i fokus. 

IAF presenterar flera rapporter i höst

Under hösten kommer IAF att presentera flera rapporter. Senast den 14 oktober ska uppdraget Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete lämnas in till regeringen. I slutet av oktober ska en rapport som beräknar omfattningen av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen lämnas över till Ekonomistyrningsverket inom ramen för uppdraget om korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. 

Mathias Wahlsten är 41 år gammal och kommer närmast från Länsstyrelsen i Stockholms län. Där arbetade han som samhällsbyggnadsdirektör och ställföreträdande länsöverdirektör.