IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Månadsstatistik

I augusti 2018 fick 88 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa. Totalt 1 208 miljoner kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen under samma månad.

 

Bild på diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa i augusti 2014-2018. Antalet visas i tusental.

  • Diagrammet ovan visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa i augusti 2018. Antalet visas i tusental. 

Bild på diagram som visar utbetald ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, i tusental kronor, i augusti 2018.

  • Diagrammet ovan visar utbetald ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, i tusental kronor, i augusti 2018. 

Antalet medlemmar i arbetslöshetskassan 

Antalet medlemmar i arbetslöshetskassan har ökat. I juli var drygt 3,6 miljoner personer med i en arbetslöshetskassa. Det är en ökning med nästan 22 000 medlemmar jämfört med samma månad förra året.  

Det innebär att 66 procent av personerna som är en del av den totala arbetskraften är medlem i någon av Sveriges 27 arbetslöshetskassor. 

Bild på diagram som visar antalet personer som var medlem i en arbetslöshetskassa i förhållande till den totala arbetskraften i juli månad. Antalet visas i tusental.

 

  • Diagrammet ovan visar antalet personer som var medlem i en arbetslöshetskassa i förhållande till den totala arbetskraften i juli månad. Antalet visas i tusental.