IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Månadsstatistik från oktober

I oktober 2018 fick knappt 86 tusen personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades nästan en miljard kronor ut.

I september 2018 var drygt 3,6 miljoner personer medlemmar i en arbetslöshetskassa.

Under rubriken Arbetslöshetsförsäkringen i siffror kan du läsa hur många som får arbetslöshetsersättning och hur mycket pengar som betalas ut månad för månad.