IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Månadsstatistik från IAF

I september 2018 fick 88 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa och drygt en miljard kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

I augusti 2018 var 3,6 miljoner personer medlemmar i en arbetslöshetskassa.

Under rubriken Arbetslöshetsförsäkringen i siffror kan du läsa hur många som får arbetslöshetsersättning och hur mycket pengar som betalas ut månad för månad.