IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Månadsstatistik för december

I december 2018 fick drygt 89 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa och något mer än 900 miljoner kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

I november 2018 var drygt 3,6 miljoner personer medlemmar i en arbetslöshetskassa.

Under rubriken Arbetslöshetsförsäkringen i siffror kan du läsa hur många som får arbetslöshetsersättning och hur mycket pengar som betalas ut månad för månad.