IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF välkomnar reformer inom arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen har föreslagit att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att den baseras på inkomster av förvärvsarbete. Generaldirektör Mathias Wahlsten på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) välkomnar ett förslag på ny lagstiftning.

Mathias Wahlsten, generaldirektör för IAF– På IAF ser vi fram emot en ny lagstiftning om arbetslöshetsförsäkringen. Det är viktigt för att arbetslöshetsförsäkringen ska kunna anpassas till dagens arbetsmarknad och fortsätta vara en omställningsförsäkring.

 Det här är en stor reform inom vårt verksamhetsområde. Vi står redo att arbeta tillsammans med bland annat a-kassorna för att övergången till ett nytt regelverk ska gå lätt och smidigt, säger Mathias Wahlsten.  

Utredningsbetänkandet om en ny arbetslöshetsförsäkring kom redan 2020

IAF tog emot betänkandet från utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler baserad på inkomster med stort engagemang i juni 2020 när det hade överlämnats till regeringen. Betänkandet; SOU 2020:37, är, vad IAF erfar, det underlag som regeringen avser ska bearbetas till en proposition till ny lag för arbetslöshetsförsäkringen.

 Vi bedömer att flera av utredningens förslag skulle kunna leda till snabbare hantering hos a-kassorna, att arbetssökande lättare kan förutse sin ersättningsnivå och att förslaget kan ge bättre förutsättningar att förhindra felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen, säger Mathias Wahlsten.

IAF vill bidra till att anpassningar går så smidigt som möjligt

Mathias Wahlsten ser fram emot att få ta del av regeringens kommande proposition och att planera införandet av det nya regelverket efter riksdagens beslut.

 Vi vill bidra till att anpassningarna till ett nytt regelverk går så smidigt som möjligt. Vi gör oss redo på flera plan. Inte minst inom tillsynsuppdraget där vi nu behöver förbereda vår tillsyn enligt nya regelverket, säger Mathias Wahlsten.