IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF lämnar förslag om fördelning av bidrag som ska stärka arbetslöshetskassornas kontrollarbete och motverka felaktiga utbetalningar

Idag lämnar IAF sitt förslag till regeringen om hur tio miljoner kronor i statligt bidrag ska fördelas mellan arbetslöshetskassorna. Bidraget ska stärka arbetslöshetskassornas kontrollarbete och motverka felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen.

Mathias Wahlsten_pressbild_MG_8852--.jpg- Arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar är en prioriterad fråga både för oss på IAF och för arbetslöshetskassorna som ansvarar för att göra utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. Våra beräkningar har visat att ungefär en halv miljard kronor blev felaktigt utbetald under 2021 och målet är att den summan ska minska, säger Mathias Wahlsten som är generaldirektör vid IAF. 

Bidragsnivån som IAF föreslår beräknas delvis på antalet ersättningstagare och antalet inkomna ersättningsansökningar under 2022. 

Arbetslöshetskassorna fick bidrag från regeringen för att stärka kontrollarbetet även under 2021 och 2022. Då fördelades bidraget enligt IAF:s förslag och pengarna användes bland annat till att finansiera utökade kontroller mot arbetsgivardeklarationer hos Skatteverket för att kontrollera om sökandes inkomster var korrekta och utbildningsinsatser. 

- Vår bedömning från 2021 och 2022 är att arbetslöshetskassorna har prioriterat kontrollarbetet och att gemensamma utvecklingsinsatser kan leda till att fler felaktiga utbetalningar blir upptäckta, säger Mathias Wahlsten. 

Under 2023 har IAF flera uppdrag enligt regleringsbrevet som bidrar till arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. Uppdragen är att lämna ovan nämnda förslag till bidragsfördelning, göra en analys av felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna och att analysera arbetslöshetskassornas kontrollarbete. 

Ta del av förslaget till bidragsfördelning i rapport 2023:1 via relaterade länkar längre ned på sidan.