IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF gör en enkät om bidragsbrott och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen

För att få ökad kunskap och en aktuell lägesbild av inställningen till bidragsbrott och kontroller inom arbetslöshetsförsäkringen bjuder IAF in 10 000 personer att svara på en enkätundersökning.

– Enkätsvaren som kommer in blir ett viktigt underlag och en del av vårt arbete mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar, säger Jessica Idbrant som är chef vid analysenheten på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 

Totalt 10 000 personer kommer att få inbjudan till enkäten. Gemensamt för de som bjuds in till enkäten är att de har haft arbetslöshetsersättning mellan augusti och oktober 2023.

I enkäten får personerna ge sin inställning till påståenden om förtroende för arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen, regelverket om arbetslöshetsersättning, bidragsfusk och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen. 

– Vi hoppas på en hög svarsfrekvens och ser fram emot att ta del av de svar som kommer in, säger Jessica Idbrant. 

Enkätundersökningen genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Indikator. Den pågår under november och december 2023. Resultatet av attitydundersökningen kommer att presenteras i april 2024.