IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF föreslås bli beredskapsmyndighet och ingå i beredskapssektorn för ekonomisk säkerhet

På tisdagen 25 juni tog arbetsmarknadsminister Johan Pehrson emot utredningen om arbetslöshetsförsäkringen vid störning, kris och krig till. Utredningen tillsattes för att ta fram förslag om hur arbetslöshetsförsäkringen kan upprätthållas vid alla typer av kriser. Ett av förslagen är att IAF blir beredskapsmyndighet.

Flera av utredningens förslag berör IAF. Särskilt det om att IAF utses att ansvara för arbetslöshetskassornas deltagande i arbetet med beredskap med beredskapsmyndigheterna i beredskapssektorn för ekonomisk säkerhet. I linje med det föreslås att IAF utses till beredskaps¬myndighet och ingå i beredskapssektorn för ekonomisk säkerhet.

– Den här utredningen startade kort efter att vi själva hade granskat arbetslöshetskassornas robusthet inför olika störningar. Nu ska vi ta del av utredningens förslag och kommer att svara på den remiss som kommer att följa inför arbetet med att ändra regler och förordningar som krävs för att nå ökad ekonomisk säkerhet inom arbetslöshetsförsäkringen, säger Patricia Söderström, utredare vid enheten utveckling och strategi på IAF.

Kartläggningen av a-kassornas robusthet belyste behovet av fortsatt utredning

Efter it-incidenten hos en av arbetslöshetskassornas driftleverantör i slutet av 2022 genomförde IAF en kartläggning om arbetslöshetskassornas robusthet. I kartläggningen uppmärksammade IAF regeringen på behovet av att bland annat utreda om arbetslöshetskassorna har förutsättningar för att uppnå en robusthet att hantera arbetslöshetsförsäkringen, om de bör och kan ingå i någon beredskapssektor och om arbetslöshetskassorna kan omfattas av samma regler vid kris och höjd beredskap som gäller för statliga myndigheter. Även frågan om möjligheten att införa ett regelverk som kan träda in vid händelse av samhällsstörning, kris eller höjd beredskap som påverkar möjligheten för arbetslöshetskassorna att betala ut arbetslöshetsersättning påtalade vi ett behov av vidare utredning av.
Nu är en sådan utredning genomförd och IAF välkomnar att det nu finns ett förslag som kan medföra ett robustare system. Regeringen har tagit emot betänkandet och remittering av det är planerat till efter sommaren. I samband med remitteringen kommer IAF kommer att närmare analysera förslagen och ta ställning till hur vi ser på dem.

Relaterade länkar: 

A-kassan ska fungera i kris och krig - Regeringen.se

SOU 2024:49 Arbetslöshetsförsäkringen vid störning, kris eller krig