IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF deltar i årets Almedalsvecka

Inspektionen för arbetsförsäkringen (IAF) deltar i årets Almedalsvecka. Vi arrangerar två seminarier. På onsdag 26 juni belyser vi frågan om yrkesmässig och geografisk rörlighet på arbetsmarknaden. På torsdag 27 juni diskuterar vi felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen. Välkommen!

Seminarium onsdag 26 juni, klockan 12:15

Kan ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet minska arbetslösheten och arbetskraftsbristen?

Arbetslösheten är hög och bristen på arbetskraft stor, särskilt i vissa regioner och yrkesområden. På de drygt 100 000 som får arbetslöshetsersättning ställs krav på geografisk och yrkesmässig rörlighet. Men vilken betydelse har rörlighet för arbetsmarknaden, och vad kan göras för att öka den? – Det diskuterar vi med våra gäster. 

Medverkande: 

 • Mathias Wahlsten, generaldirektör på IAF
 • Cathrine Carlberg, enhetschef på IAF
 • Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör påArbetsförmedlingen
 • Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv
 • Tor Hatlevoll, arbetsmarknadsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
 • Oliver Rosengren, riksdagsledamot för Moderaterna och arbetande suppleant i arbetsmarknadsutskottet
 • Johanna Haraldsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Seminarium torsdag 27 juni, klockan 12.15

Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i arbetslöshetsförsäkringen: hur ser det ut, vad kan göras?    

Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del i det svenska trygghets- och välfärdssystemet. Men hur mycket arbetslöshetsersättning betalas ut felaktigt och varför? Hur vanligt är bidragsbrott? Vad är inställningen till bidragsfusk och kontroller? Vad kan göras för att minska riskerna för fel och fusk? – Det diskuterar vi med våra gäster. 

Medverkande:       

 • Mathias Wahlsten, generaldirektör på IAF
 • Charlotta Ekeström, utredare på IAF    
 • Per Eleblad, generaldirektör på Utbetalningsmyndigheten
 • Eva Lindblom, chef för enheten korrekta utbetalningar på Ekonomistyrningsverket (ESV)
 • Andreas Malmgren, verksamhetscontroller på Arbetsförmedlingen
 • Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa
 • Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor

Seminarierna spelas in och filmerna kommer att publiceras på vår webbplats och Almedalen play.

Båda seminarierna hålls på Donnersgatan 2, Wisby Strand Congress & Event, i konferensrummet Lojsta klockan 12:15.