IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hantering av uteslutning och frånkännande

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har följt upp rekommendationerna som lämnades i rapporten 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden.

IAF uppfattar att Sveriges a-kassor följt samtliga rekommendationer i rapporten 2016:20. Uppföljningen visar också att arbetslöshetskassorna har följt flertalet av IAF:s rekommendationer.

IAF kommer att fortsätta granska handläggningen av uteslutnings- och frånkännandeärenden inom ramen för kommande granskningar. Detta för att säkerställa en enhetlig hantering och granska hur riktmärken används.