IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fusion mellan Unionens och Svensk handels arbetslöshetskassa

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen godkänner fusionen mellan Unionens arbetslöshetskassa och Svensk handels arbetslöshetskassa.

Fusionen gäller från och med 1 januari 2019 och innebär att Svensk handels arbetslöshetskassa går upp i Unionens arbetslöshetskassa. Det innebär att medlemmarna i Svensk handels arbetslöshetskassa blir medlemmar i Unionens arbetslöshetskassa efter fusionen.

För att fusionsavtalet ska vara giltigt ska avtalet först godkännas av föreningsstämman i den överlåtande arbetslöshetskassan och därefter av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Årsstämman för Svensk Handels arbetslöshetskassa beslutade om fusionen den 22 maj i år.  IAF godkände fusionsavtalet den 13 december 2018.