IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Förslag till fördelning av tillfälligt bidrag till arbetslöshetskassor

IAF har lämnat förslag till regeringen om hur det tillfälliga bidraget på 100 miljoner kronor till arbetslöshetskassorna kan fördelas.

IAF föreslår att de arbetslöshetskassor som fram till nu har haft störst ärendeinflöde och därmed löper störst risk för ökade handläggningstider ska få störst bidrag.

Utöver att basera fördelningen på ärendeinflödet, föreslår IAF att samtliga arbetslöshetskassor också ges ett tillfälligt bidrag på 200 000 kronor. Detta belopp syftar till att minska risken för förlängda handläggningstider hos framförallt mindre arbetslöshetskassor som bedöms vara mer sårbara för sjukfrånvaro.

– Det innebär att 95 procent av det tillfälliga bidraget kan fördelas utifrån ärendeinflödet och 5 procent fördelas som ett basbelopp. På så sätt anser vi att det tillfälliga stödet kan få så bra effekt som möjligt. Pengarna ska minska risken för förlängda handläggningstider, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 

Förslaget har beräknats genom en beräkningsmodell framtagen inom ramen för uppdraget. IAF har även inhämtat synpunkter från serviceorganisationen Sveriges a-kassor i arbetet med att ta fram förslaget. 

Förslaget lämnades till regeringen den 4 juni som svar på regeringens Uppdrag om fördelning av bidrag till arbetslöshetskassorna (A2020/01183/A) som IAF fick den 20 maj 2020.