IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften

Flera arbetslöshetskassor har ansökt till IAF om att höja sin medlemsavgift. Orsaken är till stor del att finansieringsavgiften har ökat när taket i försäkringen har höjts. Hittills i år har två arbetslöshetskassor höjt medlemsavgiften. I juli höjer ytterligare fyra arbetslöshetskassor sin avgift.

Här är arbetslöshetskassorna som höjt avgiften under 2020

Den 1 maj höjde IF Metalls arbetslöshetskassa medlemsavgiften till 145 kr för enskilt anslutna och 135 kr för kollektivt anslutna (+23 kr för båda kategorierna).

Den 1 juni höjde Kommunals arbetslöshetskassa medlemsavgiften till 120 kr. De hade tidigare olika avgifter för enskilt och kollektivt anslutna med tog då bort den skillnaden (+ 7 kr och + 4 kr för respektive kategori).

Fyra arbetslöshetskassor höjer avgiften från och med 1 juli 

Från den 1 juli höjer följande arbetslöshetskassor medlemsavgiften:

  • GS a-kassa 170 kr (+ 15 kr)
  • Småföretagarnas arbetslöshetskassa 159 kr (+ 31 kr)
  • A-kassan vision 135 (+17)
  • Unionens arbetslöshetskassa 170 kr (+58 kr)

Så hanterar IAF ärenden om medlemsavgifter

Arbetslöshetskassorna ska ansöka till IAF om att få ändra sin medlemsavgift. Vi prövar ärendet genom att se att arbetslöshetskassan har uppfyllt de formella kraven för sin ansökan att ändra avgiften. Vi tittar också översiktligt på arbetslöshetskassans ekonomi. Därefter kan en ny avgift godkännas eller avslås. 

Medlemsavgiften ska täcka arbetslöshetskassans administrativa kostnader och bidra till kassans finansieringsavgift för arbetslöshetsförsäkringen. 

Aktuella medlemsavgifter finns i statistikdatabasen.