IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften från och med januari 2021

Under året har många arbetslöshetskassor begärt att höja sin medlemsavgift. Orsaken är bland annat att de har ökade kostnader i samband med att taket i försäkringen har blivit högre under 2020. Hittills i år har elva arbetslöshetskassor höjt medlemsavgiften Ytterligare åtta arbetslöshetskassor höjer avgiften från och med 1 januari 2021.

Arbetslöshetskassornas medlemsavgift ska täcka de administrativa kostnaderna och kostnaderna för finansieringsavgiften.

Här är arbetslöshetskassorna som ändrar avgiften från och med 1 januari 2021

Arbetslöshetskassa Ny avgift (Kronor) Förändring
Alfa 150 20
Journalisternas 165 15
IF Metalls 139 (129)* -6
Hamnarbetarnas 190 15
Handelsanställdas 145 13
STs 135 25
Finans- och försäkrings 140 25
Seko 157 23
Transportarbetarnas 130 10

 

Här är arbetslöshetskassorna som har ändrat avgiften under 2020

Arbetslöshetskassa Ny avgift (kronor) Förändring Datum
Akademikernas 140 30 1 oktober
Lärarnas 130 20 1 oktober
Ledarnas 150 35 1 oktober
Hamnarbetarnas 175 20 1 september
GS 170 15 1 juli
Journalisternas 150 15 1 juli
Småföretagarnas 159 31 1 juli
Vision 135 17 1 juli
Unionens 170 58 1 juli
IF Metalls 145 (135)* 23 1 maj
Kommunals 120 7 och 4** 1 juni

 

* IF Metalls a-kassa har en medlemsavgift för enskilt anslutna och en medlemsavgift för medlemmar som är med i både arbetslöshetskassan och fackförbundet.  IF Metalls arbetslöshetskassa höjde avgiften i maj men sänker den lite från 1 januari 2021.

** Kommunals a-kassa hade tidigare olika avgifter för enskilda medlemmar och medlemmar som även är med i fackförbundet. Från och med 1 juni har kassan en medlemsavgift för samtliga medlemmar.

Så hanterar IAF ärenden om medlemsavgifter

Arbetslöshetskassorna ska ansöka till IAF om att få ändra sin medlemsavgift. Vi prövar ärendet genom att se att arbetslöshetskassan har uppfyllt de formella kraven för att ändra avgiften. Vi tittar också översiktligt på arbetslöshetskassans ekonomi. Därefter kan en ny avgift godkännas eller avslås. 

Aktuella medlemsavgifter för respektive arbetslöshetskassa finns i statistikdatabasen.