IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Flera arbetslöshetskassor ändrar medlemsavgiften

Akademikernas a-kassa sänker sin medlemsavgift med tio kronor till 130 kronor från och med den 1 oktober 2021. Från samma dag har Byggnadsarbetarnas a-kassa meddelat en höjning av sin medlemsavgift.

Hittills i år har tolv arbetslöshetskassor höjt medlemsavgiften och två kassor har sänkt sin avgift.

Så hanterar IAF ärenden om medlemsavgifter

Arbetslöshetskassorna ska ansöka till IAF om att få ändra sin medlemsavgift. Vi prövar ärendet genom att se att arbetslöshetskassan har uppfyllt de formella kraven för sin ansökan att ändra avgiften. Vi tittar också översiktligt på arbetslöshetskassans ekonomi. Därefter kan en ny avgift godkännas eller avslås. 

Medlemsavgiften ska täcka arbetslöshetskassans administrativa kostnader och bidra till kassans finansieringsavgift för arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetslöshetskassornas medlemsavgifter redovisas i statistikdatabasen.