IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Flera arbetslöshetskassor höjer medlemsavgiften

Flera arbetslöshetskassor har ansökt om att höja sin medlemsavgift. Hittills i år har åtta a-kassor höjt avgiften och i oktober höjer ytterligare tre kassor sin medlemsavgift. Avgiften till arbetslöshetskassan varierar nu mellan 110 och 175 kronor per månad.

Orsaken till höjningarna är framför allt att arbetslöshetskassornas kostnader för finansieringsavgiften har ökat i samband med att taket i arbetslöshetsförsäkringen har höjts.

Arbetslöshetskassorna som har ansökt om att höja medlemsavgiften är: 

Arbetslöshetskassa Ny avgift Höjning i kronor Datum för höjningen
Akademikernas 140 30 1 oktober
Lärarnas 130 20 1 oktober
Ledarnas 150 35 1 oktober
Hamnarbetarnas 175 20 1 september
GS 170 15 1 juli
Journalisternas 150 15 1 juli
Småföretagarnas 159 31 1 juli
Vision 135 17 1 juli
Unionens 170 58 1 juli
IF Metalls 145 (135)* 23 1 maj
Kommunals 120 7 och 4 ** 1 juni
* IF Metalls a-kassa har en medlemsavgift för enskilt anslutna och en medlemsavgift för kollektivanslutna medlemmar. 
** Kommunals a-kassa hade tidigare olika avgifter för enskilt och kollektivt anslutna medlemmar. Från och med 1 juni har kassan en medlemsavgift för samtliga medlemmar.

 

Så hanterar IAF ärenden om medlemsavgifter

Arbetslöshetskassorna ska ansöka till IAF om att få ändra sin medlemsavgift. Vi prövar ärendet genom att se att arbetslöshetskassan har uppfyllt de formella kraven för sin ansökan att ändra avgiften. Vi tittar också översiktligt på arbetslöshetskassans ekonomi. Därefter kan en ny avgift godkännas eller avslås.