IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Bidrag till små arbetslöshetskassor med höga administrationskostnader

Staten har sedan 2009 betalat ett bidrag till små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader. IAF har ett uppdrag i regleringsbrevet att lämna förslag till regeringen om vilka arbetslöshetskassor som bör få bidraget. Idag har vi lämnat in vårt förslag.

IAF föreslår att följande arbetslöshetskassor får bidrag 2020: 

Arbetslöshetskassa Bidrag, kronor
Hamnarbetarnas  1 205 227 kronor 
Pappersindustriarbetarnas  459 371 kronor
Sveriges Arbetares  528 132 kronor 
Säljarnas  1 250 295 kronor

Förslaget har beräknats genom en beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009.

Regeringens extra bidrag till arbetslöshetskassor under 2020

Regeringen har tidigare meddelat att a-kassorna under 2020 ska få ett tillfälligt bidrag på 100 miljoner kronor för att förhindra långa handläggningstider och därmed tider utan ersättning för personer som har blivit arbetslösa.

Den 20 maj 2020 fick IAF i uppdrag att ta fram förslag till hur de medel som beräknats för bidraget ska fördelas mellan arbetslöshetskassorna för att ha så stor positiv påverkan på deras samlade handläggningstider som möjligt. 

– I det nya uppdraget arbetar vi med att ta fram ett underlag och vi kommer att inhämta synpunkter från Sveriges a-kassor innan vi lämnar vårt förslag, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 

Det nya uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 4 juni 2020.