IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Bidrag till a-kassor ska stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar

Regeringen avser att fördela 10 miljoner kronor i bidrag till a-kassorna för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF har lämnat ett förslag till regeringen på hur bidraget till a-kassorna ska fördelas.

– Det är viktigt att alla bidrar till arbetet med kontroll och att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Därför innebär vårt förslag att alla arbetslöshetskassor får del av bidraget, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för IAF. 

Bidragsnivån för respektive a-kassa utgår från en fast del och en rörlig del som beräknas utifrån antalet ersättningstagare och inkomna ersättningsansökningar per arbetslöshetskassa. IAF föreslår även att de nio minsta a-kassorna får 100 000 kronor var i syfte att stärka sitt arbete med att motverka felaktiga utbetalningar. 

Förslaget är redovisat i rapporten "2021:6 Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen" som finns tillgänglig på iaf.se. 

Fler uppdrag om att stärka kontrollarbetet  och motverka felaktiga utbetalningar

IAF har flera uppdrag i regleringsbrevet för verksamhetsåret 2021 som syftar till att stärka kontrollarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen. De kommer att redovisas till regeringen i slutet av september. Uppdragen är: 

  • Handlingsplan för ett förstärkt kontrollarbete
  • Identifiera risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen.

IAF bidrar också i Ekonomistyrningsverkets arbete med jämförande riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar.