IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsstatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Under 2018 betalades 12,8 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen, och 69 procent av personerna som ingår arbetskraften i åldern 16-64 år var med i en a-kassa. Väntetiden att få sin första arbetslöshetsersättning från en a-kassa varierade mellan 4-13 veckor under 2018.

Illustration som visar att 12,8 miljarder har betalats ut från arbeslöshetsförsäkringenÅrsstatistiken för 2018 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar uppgifter kring utbetald ersättning, antal medlemmar och väntetiden för att få sin första arbetslöshetsersättning.

12,8 miljarder betalades ut 2018

Under 2018 betalade arbetslöshetskassorna ut 12,8 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en ökning med 600 miljoner kronor från föregående år. Under 2018 betalades arbetslöshetsersättning ut till cirka 220 000 personer. Det utgör ungefär 4 procent av arbetskraftens män och kvinnor som är i åldern 16-64 år.

3,6 miljoner personer är medlem i en arbetslöshetskassa

I december 2018 var drygt 3,6 miljoner personer medlem i en arbetslöshetskassa. Medlemsantalet har ökat för varje år sedan 2009. Antalet medlemmar under 2018 motsvarar 69 procent av alla personer i arbetskraften som är mellan 16 och 64 år gamla.

Varierande väntetider att få sin första arbetslöshetsersättning

Under 2018 varierade väntetiderna mellan 4 och 11 veckor för de olika arbetslöshetskassorna, när det gäller personer som fick inkomstrelaterad ersättning. Väntetiden för ersättningstagare som söker ersättning enligt grundbelopp varierade mellan 4 och 13 veckor. 

Årsstatistik för 2018

I årsstatistiken för 2018 kan du se att:

  • utbetalningarna från arbetslöshetsförsäkringen ökat svagt mellan 2017 och 2018,
  • antalet medlemmar långsamt har ökat sedan 2009 fram till 2018,
  • väntetiden att få arbetslöshetsersättning varierar mellan olika arbetslöshetskassor mellan 2017 och 2018.