IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ändrade föreskrifter om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten

IAF har den 9 oktober 2020 utfärdat nya ändringsföreskrifter som innebär att myndighetens föreskrifter IAFFS 2017:5 om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten ändras på så sätt att den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet Förberedande insatser inte längre ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpligt arbete under tiden i programmet.

Bakgrunden är att många av deltagarna i det programmet tar del av matchningstjänsterna Stöd och matchning (STOM) och Rusta och matcha (KROM), som syftar till att ge den arbetssökande ett förstärkt och anpassat stöd i arbetssökandet. Det går emot intentionerna med insatserna om dessa deltagare ska vara undantagna från kravet på att aktivt söka lämpliga arbeten. 

Dessutom innebär ändringen att bestämmelsen som gäller godtagbara skäl för programdeltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program tas bort, eftersom Arbetsförmedlingen redan har möjlighet att undanta deltagare från att aktivt söka lämpliga arbeten med stöd av en förordning.

Föreskriftsändringen innebär att enbart deltagare i programmet stöd till start av näringsverksamhet ska anses ha godtagbara skäl, med stöd av föreskrifterna, att inte aktivt söka lämpliga arbeten under hela den period som personen deltar i programmet. 

Ändringsföreskrifterna börjar gälla den 1 november 2020 med vissa övergångsbestämmelser.