IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättningen i siffror för mars

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2016 till 2020.

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i mars, tusental

Diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning i mars

  • I mars 2020 fick 111 699 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 51 497 personer kvinnor och 60 202 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i mars, miljoner kronor

Diagram som visar utbetald arbetslöshetsersättning i mars, miljoner kronor

  • I mars 2020 betalades 1 321 029 337  kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i relation till arbetskraften i mars 2020, tusental

Diagram som visar antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna i tusental i relation till arbetskraften för mars 2020

  • I mars 2020 var 3 774 221 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. Den totala arbetskraften utgjordes av 5 202 200 personer. (Källa: IAF och SCB)