IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för maj

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2015 till 2020.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i maj, tusental

Diagram som visar hur många som var med i en a-kassa i maj 2020, 2019, 2018, 2017

  • I maj 2020 var 3 882 073 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa.  (Källa: IAF)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i maj, tusental

Diagram som visar antalet personer i tusental som fick arbetslöshetsersättning i maj 2020, 2019

  • I maj 2020 fick 132 000 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 61000 personer kvinnor och 70 000 män. 

Utbetald arbetslöshetsersättning i maj, miljoner kronor

 

Diagram som visar utbetald arbetslöshetsersättning i  miljoner kronor för maj månad år 2020, 2019 och fyra år bakåt.

  • I maj 2020 betalades 1 759 597 709 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa.