IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för juni

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2016 till 2020.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i juni 2020, tusental

Medlemmar 2020-06.jpg

  • I juni var 3 894 922 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i juni 2020, tusental

Antal personer 2020-06.jpg

  • I juni 2020 fick 142 609 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 67 009 personer kvinnor och 75 600 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i juni 2020, tusental kronor

Utbetald ersättning 2020-06.jpg

  • I juni 2020 betalades 1 968 760 130 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)