IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för juli

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2016 till 2020.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i relation till arbetskraften i juni 2020, tusental

diagram som visar antalet medlemmar i a-kassan 2016-2020

    • I juli var 3 898 367 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)

 

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i juli, 2020, tusental

Diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i juli, tusental

  • I juli 2020 fick 155 580 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 73 848 personer kvinnor och 81 732 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i juli, miljoner kronor

Diagram över utbetald arbetslöshetsersättning under juli 2020-2016, tusental kronor

  • I juli 2020 betalades 2 672 032 805 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)