IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättningen i siffror för april

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2016 till 2020.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa  i april 2020, tusental

Diagram som visar antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna i tusental i april 2020

  • I april 2020 var 3 861 599 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i april 2020, tusental

Diagram som visar antalet personer - i tusental- som fått arbetslöshetsersättning i april 2016-2020

  • I april 2020 fick 124 317 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 57 467 personer kvinnor och 66 850 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i april 2020, tusental kronor

Diagram som visar utbetald ersättning i tusental kronor under april månad 2016-2020

  • I april 2020 betalades 1 721 844 856 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)