IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättningen i siffror för februari

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2015 till 2019.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i relation till arbetskraften i februari, tusental

medlemmar-20-02.jpg

  • I januari var 3 660 488 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. Den totala arbetskraften utgjordes av cirka 5 327 800 personer. (Källa: IAF och SCB)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i februari, tusental

Bild på diagram som visar hur många som fått arbetslöshetsersättning

  • I februari fick 99 078 personer arbetslöshetsersättning.

Utbetald arbetslöshetsersättning i februari, miljoner kronor

Bild på diagram som visar utbetald arbetslöshetsersättning

  • I februari betalades 1 160 049 545 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa.