Pressrum

Pressmeddelanden

  • 19 jun 2018 Utvecklad intern kontroll hos arbetslöshetskassorna
    Landets arbetslöshetskassor har utvecklat den interna styrningen och kontrollen inom arbetslöshetsförsäkringen. Det proaktiva arbetet med att minska risken för felaktiga utbetalningar har förbättrats. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som har granskat arbetslöshetskassornas styrelsearbete och arbete kring intern styrning och kontroll.
  • Presskontakt
  • 15 nov 2017 Allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av vilka jobb arbetssökande ska söka
    För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste arbetssökande vara aktiva och om nödvändigt acceptera arbete utanför sitt yrke eller på en annan ort. Den som inte uppfyller kraven kan få en varning eller gå miste om arbetslöshetsersättning.