Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Aktuell statistik

3 614 419

medlemmar i arbetslösetskassorna i december

Nyheter

Vår tillsyn och uppföljning

 • Fokusområden för tillsynsarbetet


  Fokusområde 1
  Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

  Fokusområde 2
  Likabehandling

  Fokusområde 3
  Etableringsersättningen

  Fokusområde 4
  Digitalisering

   

Begränsat öppethållande

På skärtorsdagen den 29 mars har vi öppet mellan
klockan 8.30 och 11.30.

Frågor om ärenden och försäkringsinformation?

Kontakta  

Vad säger reglerna?