Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Aktuell statistik

1 141 939 508

kronor betalads ut i arbetslöshetsersättning i november

Vår tillsyn och uppföljning

    • Vilka arbetssökande använder inte Arbetsförmedlingens digitala tjänster?
    • Information om ersättning vid arbetslöshet
    • Arbetslöshetskassornas interna styrning och kontroll
    • Aktivitetsrapportering - till vilken nytta och för vem?