Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Aktuell statistik

1 344 556

dagar med arbetslöshetsersättning betalades ut i juli

Nyheter

Vår tillsyn och uppföljning

    • Vilka arbetssökande använder inte Arbetsförmedlingens digitala tjänster?
    • Information om ersättning vid arbetslöshet
    • Arbetslöshetskassornas interna styrning och kontroll
    • Aktivitetsrapportering - till vilken nytta och för vem?