Startsida

Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Aktuell statistik

89 749

personer fick arbetslöshetsersättning i maj

Nyheter

Våra granskningar

    • Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar
    • Granskning av Arbetsförmedlingens kontroll och åtgärder
    • Sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning och aktivitesstöd, 2017
    • Vilka arbetssökande använder inte Arbetsförmedlingens digitala tjänster?
    • Granskning av statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen