Internationella bestämmelser

Regelsamlingen innehåller regler om arbetslöshetsersättning för personer som flyttar, tillfälligt arbetar i ett annat land eller söker arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Den innehåller även en förteckning över Sveriges bilaterala konventioner om social trygghet, samt regler om arbetslöshetsersättning i den nordiska konventionen om social trygghet och inom ramen för ett särskilt avtal om fri rörlighet med Schweiz.

Innehåll Publiceringsdatum