Föreskrifter

IAF:s föreskrifter till lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetslöshetskassor och förordningen om aktivitetsstöd publiceras i författningssamlingen IAFFS och kan laddas ner som pdf-fil från den här sidan.

Föreskrifter är rättsligt bindande.

IAF:s föreskrifter ges ut i en tryckt originalversion och det är den som gäller. Här nedan finns föreskrifterna som pdf.