Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Aktuell statistik

3 583 236

medlemmar i arbetslöshetskassorna i april

Nyheter

Vår tillsyn och uppföljning

    • Takförändringen i arbetslöshetsförsäkringen 2015
    • Underrättelser och sanktioner inom aktivitetsstödet 2015 och 2016
    • Underrättelser och sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning
    • Rollfördelningen vid hanteringen av underrättelser