Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Aktuell statistik

76 968

personer fick arbetslöshetsersättning i juli

Nyheter

Vår tillsyn och uppföljning

    • Information om ersättning vid arbetslöshet
    • Arbetslöshetskassornas interna styrning och kontroll
    • Aktivitetsrapportering - till vilken nytta och för vem?