IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas medlemsantal

Här hittar du statistik om arbetslöshetskassornas medlemsantal.

Varje länk innehåller en PDF-fil med information som är bra att läsa innan du gör ditt datauttag. Förutom information om uppgifterna i tabellerna finns även historik och lagregler.