IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Antal dagar med arbetslöshetsersättning

Här hittar du statistik över antal dagar med arbetslöshetsersättning fördelat på arbetslöshetskassa, län, kommuner med mera.