På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Att beställa individdata

Statistiken på webbplatsen och i Statistikdatabasen är till stor del baserad på individdata från våra egna databaser ASTAT och Underrättelsedatabasen. Uppgifterna är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen, men i de flesta fall kan vi lämna ut aggregerade och avidentifierade uppgifter och sammanställningar.

I vissa fall kan vi lämna ut individdata till forskning eller till andra myndigheter. Undantagen från statistiksekretessen som gör det möjligt att lämna ut individdata regleras i:

 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • Personuppgiftslagen (1998:204)
 • Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
 • Lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Individdata för forskning

Forskning på individnivå som gäller känsliga uppgifter enligt 13 § PUL och viss annan forskning som rör människor ska prövas av en etikprövningsnämnd. För mer information se lagen (2003:460) om etikprövning av forskning om människor. För att vi ska lämna ut sådant individdata behöver vi en skriftlig ansökan och en genomförd etikprövning. I den ska det framgå:

 • Att uppgifterna ska hämtas från IAF
 • Om du ska göra en samkörning med andra uppgifter
 • Om du ska begära ut data vid flera tillfällen

Varje utlämnande kräver en ny sekretessprövning och ett nytt beslut.

Här hittar du information om våra databaser: ASTAT och Underrättelsedatabasen

Individdata för andra myndigheter

Genom ett undantag från statistiksekretessen kan vi lämna ut registerdata till andra myndigheter. Den information vi behöver för att behandla en sådan förfrågan är samma som vid beställningar av individdata för forskning, förutom den forskningsetiska prövningen.

Att beställa individdata från IAF:s databaser

För att vi ska kunna fatta beslut om att lämna ut personuppgifter för forskning behöver vi följande:

Kontaktinformation

 1. Projektnamn
 2. Forskningsprojektets huvudman, alternativt personuppgiftsansvarig för myndighet, högskola etc.
 3. Forskningsprojektets beställare, chef, forskningsledare etc.
 4. Forskningsprojektets kontaktperson, namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 5. Faktureringsadress och faktureringsuppgifter, fakturareferens

Projektinformation

 1. Projektbeskrivning. Det går bra med underlaget till etikprövningen.
 2. En detaljerad beskrivning av den information som ges till forskningspersonerna
 3. Uppgift om vilka som har tillgång till personuppgifterna i projektet och hur uppgifterna skyddas

Leveransinformation

 1. Det statistikregister beställningen avser
 2. En beskrivning av den önskade informationen, variabler, mättidpunkt, urval etc.
 3. Om delar av datainsamlingen sker i samarbete med någon annan, exempelvis SCB, ange kontaktuppgifter till den aktören.
 4. Önskat filformat i leveransen (textfil, SPSS, Excel)
 5. Önskad leveranstidpunkt

Bilagor som bifogas beställningen

 1. Projektbeskrivning, till exempel underlaget till etikprövningen
 2. Beslut av etisk nämnd

E-posta uppgifterna till: statistik@iaf.se 

Om du skickar uppgifterna i pappersform, använd följande adress:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Box 210

641 22 Katrineholm