IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

A-kassornas väntetider 2021

Under 2021 hade hälften av alla som fick arbetslöshetsersättning väntat en till tre veckor när de fick sin första utbetalning. Några a-kassor hade längre väntetider, hos Alfa-kassan fick hälften av de sökande vänta mer än tio veckor på sin första utbetalning.

Illustration med texten varierande väntetiderVäntetiderna hos olika a-kassor

Diagrammet nedan visar väntetiden för utbetalning av arbetslöshetsersättning hos de 24 a-kassorna under 2021. Väntetiden räknas i veckor och presenteras som median. Diagrammet visar att Alfa-kassan hade klart längst väntetider under 2021. Väntetiderna i alla andra a-kassor är inte långa, då de som längst är fem veckor. Diagrammet visar att Elektrikernas, Finans- och försäkringsbranschens, Pappersindustriarbetarnas och Säljarnas a-kassor hade kortast väntetid under 2021. 

Diagrammet visar a-kassornas väntetider för 2021

Väntetiderna varierade från månad till månad under 2021. Den längsta väntetiden hade Alfakassan i januari. Då fick hälften av ersättningstagarna vänta 21 veckor på sin första utbetalning. Väntetiderna för Alfakassan har gradvis minskat under året och var fyra veckor under december 2021 Aktuell månadsstatistik för respektive a-kassa finns i statistikdatabasen.

Så förändrades väntetiden under 2021

Flera a-kassor hade periodvis långa väntetider under 2020, som en följd av den problematiska utvecklingen på arbetsmarknaden. Läget har förbättrats under 2021 och för de flesta a-kassor har väntetiderna kortats under 2021. Den största förändringen har skett för de a-kassor som hade längst väntetider 2020.

Diagrammet nedan visar vilka a-kassor som hade förändrade väntetider mellan år 2020 och 2021. Förändringen visas i antal veckor. Störst förändring i väntetid mellan år 2020 och 2021 hade Småföretagarnas och Alfakassan

 

Diagrammet visar de a-kassor vars väntetid förändrades mellan 2020 och 2021. Alfakassan har störst förändring med en ökning på fem veckor.