På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

12,8 miljarder betalades ut från arbetslöshetskassorna

Under 2018 betalade arbetslöshetskassorna ut 12,8 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en ökning med 600 miljoner kronor från föregående år. Under 2018 betalades arbetslöshetsersättning ut till 223 873 personer. Det utgör ungefär 4 procent av arbetskraften som är i åldern 16-64 år.

Den utbetalda arbetslöshetsersättningen ökade något mellan 2017 och 2018

Under 2018 betalade arbetslöshetskassorna ut 12,8 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 600 miljoner kronor från föregående år. Under perioden 2014-2017 var det en nedåtgående trend av utbetald arbetslöshetsersättning. 

Diagrammet nedan visar utbetald arbetslöshetsersättning i miljarder kronor under åren 2009–2018, fördelat på kvinnor, män och totalt.

18-0176_Diagram 1.1.jpg

Det betalades ut mer ersättning till män än till kvinnor -  7,1 respektive 5,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan kvinnor och män var 1,4 miljarder kronor – en stor skillnad som ändå är den minsta sedan 2012.

Så många fick arbetslöshetsersättning under 2018

Under 2018 betalades arbetslöshetsersättning ut till 223 873  personer.
Diagrammet  nedan visar personer som fått arbetslöshetsersättning - antal ersättningstagare och andel av den totala arbetskraften, 2009-2018.  Antalet kvinnor som fick arbetslöshetsersättning under 2018 ökade jämfört med föregående år medan antalet män fortsatte att minska. Antalet personer som fick arbetslöshetsersättning under 2018 motsvarade  4 procent av arbetskraften. Uppgiften om personer i arbetskraften (*) är hämtad från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU). Andelen ersättningstagare av den totala arbetskraften framgår av diagrammet nedan.

18-0176_Diagram 1.2.jpg

Det är arbetslöshetskassorna som utreder och beslutar om en arbetssökande har rätt till arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna utreder även om hur mycket ersättning den arbetssökande ska få. En arbetssökande som uppfyller villkoren för grundersättning kan få upp till 8 000 kronor i månaden.  En arbetssökande som uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning kan få upp till 80 procent av sin tidigare lön, men kan aldrig få mer än drygt 20 000 kronor i månaden.