IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hur stor del av den tidigare inkomsten täckte a-kassan under 2021?

Den genomsnittliga inkomsten för personer som påbörjade arbetslöshetsersättning 2021 var 29 600 kronor. Ersättningsgraden för en person som tidigare haft en inkomst på 29 600 kronor var 80 procent.

350x256_ersattningsgrad.jpg

Ersättningsgraden visar hur stor arbetslöshetsersättningen är i förhållande till inkomsten före arbetslösheten. För de som påbörjade inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under 2021 var den genomsnittliga tidigare arbetsinkomsten cirka 29 600 kronor per månad. Den inkomsten innebär en ersättningsgrad på 80 procent, under de första 100 dagarna med a-kassa.

De tillfälligt höjda beloppsgränserna som infördes 2020 förlängdes och gällde under hela 2021. Den högsta inkomstrelaterade ersättningen var 1 200 kronor om dagen, men den var begränsad till att inte överstiga 80 procent av den tidigare inkomsten. Ersättning med grundbelopp var som högst 510 kronor om dagen under 2021.

Hur varierar ersättningsgraden över ersättningsperioden?

Diagrammet nedan visar hur ersättningsgraden varierar under de första 300 ersättningsdagarna beroende på tidigare arbetsinkomst före skatt.

Om arbetslösheten pågår i mer än 100 ersättningsdagar minskar det högsta belopp man kan få per dag, från 1 200 till 1 000 kronor. Efter 200 ersättningsdagar minskar den högsta andelen av den tidigare inkomsten som kan ersättas, från 80 till 70 procent.

 Bruttoersättningsgrad_200402.jpg

För de som påbörjade inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under 2021 var den genomsnittliga tidigare arbetsinkomsten cirka 29 600 kronor per månad. Diagrammet visar att det innebär en ersättningsgrad på 80 procent dag 1-100, 74 procent dag 101-200 och 70 procent dag 201-300.

Den tidigare arbetsinkomsten varierade något mellan kvinnor och män under 2021. Kvinnor som påbörjade inkomstrelaterad ersättning hade i genomsnitt cirka 27 600 kronor som arbetsinkomst per månad. Diagrammet visar att det innebär en ersättningsgrad på 80 procent dag 1-100, cirka 80 procent dag 101-200 och 70 procent dag 201-300. Motsvarande genomsnitt för män var cirka 31 400 kronor per månad, vilket innebär en ersättningsgrad på 80 procent dag 1-100, cirka 70 procent dag 101-200 och 70 procent dag 201-300.

Fakta om ersättningsgrad

Ersättningsgraden visar hur stor arbetslöshetsersättningen är i förhållande till inkomsten före arbetslösheten. Den ersättningsgrad som redovisas på denna sida är baserad på den genomsnittliga inkomsten före skatt hos de som påbörjat inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under året. Detta inkluderar både personer som har arbetat heltid och deltid innan arbetslösheten.

Med dagens regler kan ersättningsgraden aldrig överstiga 80 procent dag 1-200 och 70 procent dag 201-300. Att den framräknade ersättningsgraden ibland är lägre beror på att genomsnittspersonen slår i ersättningstaken på 1 200 kronor per dag (dag 1-100) och 1 000 kronor per dag (dag 101-300).

Den svenska arbetslöshetsersättningen ges i två former, grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning. Under 2021 gällde tillfälligt höjda belopp.

Alla som arbetar täcks av en grundförsäkring. Den som blir arbetslös efter att åtminstone ha arbetat halvtid minst ett halvår kan få ersättning i form av grundbelopp på mellan 255 och 510 kronor per dag beroende på arbetstiden året innan arbetslösheten. Det innebär en ersättning på maximalt cirka 11 200 kronor före skatt per månad.

Den som kontinuerligt varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst ett år kan ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Den motsvarar inledningsvis upp till 80 procent av ens arbetsinkomst året innan arbetslösheten, men maximalt 1 200 kronor per dag fem dagar i veckan. Detta innebär som mest en ersättning på cirka 26 400 kronor före skatt per månad.