IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tusentals färre beslut om vilande företag under 2021

Under 2021 fick cirka 5 800 personer ett beslut om vilande företag från a kassan. Det är en minskning med 43 procent jämfört med 2020.

Vilande företag 

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning när man är företagare finns särskilda regler i arbetslöshetsförsäkringen. Personer som söker ersättning måste till exempel ha sitt företag vilande, eller lägga ned det helt för att ha rätt till arbetslöshetsersättning när de söker andra lediga jobb.

Under 2020 infördes ett undantag från den ordinarie femårsregeln för vilande företag i arbetslöshetsförsäkringen. De tillfälliga reglerna förlängdes och gällde hela 2021. Undantaget tillåter företagare att återuppta sin verksamhet vid flera tillfällen under ersättningsperioden. Enligt ordinarie regel ska det ha gått fem år från det att man återupptar verksamheten till dess att man anmäler företaget som vilande och ansöker om arbetslöshetsersättning igen.

Diagrammet nedan visar antalet personer som fick ett beslut om vilande företag under 2016 till 2021.

Diagrammet visar antalet personer fördelat på kvinnor och män som anmält ett företag vilande för att få rätt till arbetslöshetsersättning 2016 till 2021.

Diagrammet ovan visar att cirka 5 800 personer fick ett beslut om vilande företag från a-kassan under 2021. Det är en minskning med 43 procent jämfört med 2020. Det är fler män än kvinnor som får beslut om vilande företag. Antalet män minskade mer än antalet kvinnor mellan 2020 och 2021, men minskningen var 41 och 46 procent för män respektive kvinnor.