IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

21,4 miljarder kronor betalades ut från a-kassorna under 2021

Under 2021 betalade arbetslöshetskassorna ut 21,4 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en minskning med 3,2 miljarder kronor jämfört med föregående år. Under 2021 fick totalt 312 618 personer arbetslöshetsersättning i Sverige. Det är knappt 28 000 färre personer än året innan.

Diagrammet nedan visar utbetald arbetslöshetsersättning i miljarder kronor från 2011 till och med 2021. 

Diagrammet visar utbetald arbetslöshetsersättning i miljarder kronor från 2011 till 2021

Mer ersättning till män än till kvinnor

Det betalades ut mer ersättning till män än till kvinnor, 12,2 respektive 9,2 miljarder kronor under 2021. Skillnaden mellan kvinnor och män var 3 miljarder kronor. I statistikdatabasen hittar du utbetalningsnivåer för tidigare år fördelade på kvinnor och män.

Hur många personer fick arbetslöshetsersättning under 2021? 

Under 2021 fick 312 618 personer arbetslöshetsersättning. Det är cirka 28 000 färre personer än föregående år. Diagrammet nedan visar antalet personer som fick arbetslöshetsersättning under 2011 till 2021. Både antalet kvinnor och män som fick arbetslöshetsersättning under 2021 minskade jämfört med föregående år, men det var fler män än kvinnor som hade arbetslöshetsersättning under 2021.

Diagrammet visar antalet personer som fick arbetslöshetsersättning under 2011-2021