IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya riktlinjer för statens representanter

Till varje a-kassas styrelse utser IAF en ledamot och en suppleant som statens representanter i styrelsearbetet. IAF har nu fastställt nya riktlinjer för statens representanter.

Syftet med riktlinjerna är att redovisa vilka förväntningar IAF har på statens representanter och vilka rutiner som gäller för deras förordnanden.

Förordnandet av statens representanter ingår i IAF:s tillsynsuppdrag och en grundläggande tanke med de nya riktlinjerna är att förtydliga att de statliga representanterna inte företräder IAF. Deras uppdrag är att tillsammans med de övriga styrelseledamöterna ansvara för sin arbetslöshetskassas organisation och förvaltning och i utförandet av uppdraget representera statens och allmänhetens intressen.