IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Visselblåsare

Vi tar emot anmälningar från personer som vill ge oss information om missförhållanden inom IAF som det finns ett allmänintresse att det kommer fram. En anmälan ska avse en konkret misstanke om ett missförhållande inom IAF. Det är alltså inte fråga om ett allmänt klagomål, eller en persons enskilda beslut hos en a-kassa.

Anmäl skriftligt eller muntligt i vår rapporteringskanal

Du kan göra din anmälan i vår rapporteringskanal via länken nedan, eller genom att ringa röstbrevlådan med telefonnummer 0771-40 16 38.

I rapporteringskanalen och röstbrevlådan kan du även välja att få lämna din information i ett personligt möte.

Du har rätt att vara anonym

När du lämnar din rapport kan du välja att vara anonym. Ingen kommer att kräva att du avslöjar din identitet.