IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Intyg för att söka jobb i EU

Du som är arbetslös kan ta med dig din svenska arbetslöshetsersättning för att söka arbete i ett annat land i EU/EES, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland. Du behöver då ett Intyg U2 från IAF. Med stöd av detta intyg betalar din svenska arbetslöshetskassa ut arbetslöshetsersättning i tre månader när du söker arbete i något av dessa länder.

Bild på eu-flagganSå här fungerar det

För att kunna få ett intyg krävs att 

  • du har rätt till arbetslöshetsersättning,
  • du har varit helt arbetslös och anmäld vid Arbetsförmedlingen i minst fyra veckor före avresan
  • du har ansökt om intyg U2 innan din avresedag.

Information om Intyget U2 angående spridningen av coronaviruset

Den pågående pandemin kan medföra att det kan vara svårt att registrera sig vid arbetsförmedlingen i det land du åker till i rätt tid. 

Registrering vid arbetsförmedlingen i landet du åkt till är en förutsättning för att du ska ha fortsatt rätt till svensk arbetslöshetsersättning. Du kan alltså inte få svensk arbetslöshetsersättning utbetald under tiden som du vistas utomlands om du åker till ett område där du inte kan registrera dig på den lokala arbetsförmedlingen. Detta gäller även om du blivit beviljad och fått ett intyg U2 utfärdat av IAF. 

Vi rekommenderar därför dig som överväger att ansöka om ett intyg U2 för arbetssökande i ett annat EU/EES-land att undersöka hur möjligheterna ser ut att anmäla sig på den lokala arbetsförmedlingen i det land och på den ort du avser att resa till innan du ansöker om intyget. Vi uppmanar dig också att uppmärksamma Utrikesdepartementets reseinformation om resor utomlands och Folkhälsomyndighetens råd som uppdateras löpande.  Se  länkar nedan.


Så här ansöker du

  1. Fyll i del 1 i ”Blankett att skicka till din arbetslöshetskassa” samt del 1 i ”Blankett att skicka till Arbetsförmedlingen”.
  2. Skicka den ena blanketten till din arbetslöshetskassa och den andra blanketten till Arbetsförmedlingen. Arbetslöshetskassan och Arbetsförmedlingen fyller i del 2.  
  3. När du har fått tillbaka blanketterna kontrollerar du att de är fullständiga och undertecknar dem båda i del 3.
  4. Skicka sedan båda blanketterna för ansökan om intyg U2 till IAF.

När du har ditt intyg

Om du har beviljats ett Intyg U2 kommer du att få ersättning utbetald från din svenska arbetslöshetskassa när du har anmält dig till arbetsförmedlingen i det land där du söker arbete. 

Intyget U2 innehåller information om 

  • vilket datum intygsperioden börjar – det vill säga din avresedag,
  • när du senast måste anmäla dig som arbetssökande i det land där du ska söka arbete för att få ersättning utan avbrott,
  • hur länge du kan stanna i landet där du ska söka arbete.

I informationsmaterialet finns mer information om hur du gör för att ansöka om Intyg U2. Läs igenom informationen och ansökningsblanketten noga, så att du inte går miste om ersättning. 

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill ha information om jobb utomlands.

Intyg för dig som har arbetat i ett annat land i EU, EES eller i Schweiz

Om du har arbetat i ett annat land i EU, EES eller Schweiz och vill räkna med det arbetet när du söker arbetslöshetsersättning i Sverige ska du vända dig till din arbetslöshetskassa. Om du inte var medlem i någon arbetslöshetskassa när du senast arbetade i Sverige kan du kontakta Alfa-kassan. 

Arbetslöshetskassan kan svara på frågor om arbetslöshetsersättning för dig som har arbetat eller studerat utomlands.