På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommande rapporter

Vårt uppdrag som tillsynsmyndighet består av regeringsuppdrag och granskningar som vi själva tar initiativ till. Här finns några av de granskningar som pågår just nu:

 • Arbetslöshetsersättning under tid med studier

  Syftet är att granska om arbetslöshetskassornas hantering av ärenden om studier fungerar idag. Granskningen ska också identifiera eventuella svårigheter i tillämpningen av regelverket. 

 • Arbetslöshetskassornas hantering av återkravsskulder

  Syftet är att se över och förtydliga regleverket och föreslå förändringar som rör arbetslöshetskassornas hantering av återkravsskulder. Det ska bidra till en mer enhetlig hantering av återkrav och säkerställa likabehandling av arbetslöshetskassornas medlemmar. 

 • Återkallande av arbetsmarknadspolitiska program

  Vi granskar Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverken för återkallande av anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program samt identifierar eventuella problemområden med tillämpningen. En analys över utvecklingen av antalet återkallade arbetsmarknadspolitiska program över tid ingår också i granskningen.

 • Arbetsförmedlingen Kultur Media

Vår granskning ska ge svar på hur Arbetsförmedlingen Kultur Media säkerställer kontrollarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med granskningen är att se om arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring inom Arbetsförmedlingen Kultur Medias del av arbetsmarknaden. 

 • En omställningsförsäkring för deltidsarbetslösa

Syftet är att granska hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring för personer med arbetslöshetsersättning som arbetar deltid och om regelverket tillämpas rättssäkert och likvärdigt för denna grupp.

 • Utbildningsplikten inom etableringsprogrammet

I samverkan med Skolinspektionen ska vi granska om Arbetsförmedlingen följer gällande regelverk för att arbetssökande som omfattas av utbildningsplikten kommer i utbildning. 

 • På väg mot arbete - arbetssökandes perspektiv på omställning

Syftet med granskningen är att ur de arbetssökandes perspektiv belysa deras väg mot arbete. Den ska också beskriva flödet av arbetssökande genom ersättningssystemen.

 • Arbetslösa i bristyrken

I granskningen tar vi reda på om arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring för vissa personer som har tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke. 

 • Arbetslöshetskassornas årsredovisningar

En återkommande granskning där vi går igenom arbetslöshetskassornas årsredovisningar. 

 • Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

I granskningen tittar vi på hur arbetslöshetskassornas verksamhetsområden fungerar i dag samt vilken betydelse de har i och med en förändrad arbetsmarknad.