På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommande rapporter

Vårt uppdrag som tillsynsmyndighet består av regeringsuppdrag och granskningar som vi själva tar initiativ till. Här finns några av de granskningar som pågår just nu:

 • Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 
  Arbetslöshetskassornas årsredovisningar för år 2017 granskas utifrån gällande regelverk. I samband med granskningen beräknar och sammanställer IAF ekonomiska nyckeltal som ger en aktuell bild av arbetslöshetskassornas ekonomi.
 • Vilka arbetssökande använder inte Arbetsförmedlingens digitala tjänster? 
  Syftet är att granska vilka arbetssökande som inte använder digitala tjänster och vilket stöd i sitt arbetssökande dessa sökande får från Arbetsförmedlingen.
  Vi ska även granska hur digitala arbetssätt påverkar den sökandes kontakter med Arbetsförmedlingen.
 • Sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, 2017
  Syftet är att jämföra hur tillsynsobjekten hanterar sanktioner. Redovisning och analyser av sanktionerna avser år 2017.
 • Granskning av Arbetsförmedlingens kontroll och åtgärder
  Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen ska utredas av IAF. Granskningen avser även tillämpningen av åtgärdsregelverket inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Om det finns avvikelser vad gäller Arbetsförmedlingens arbete i relation till regelverket kommer konsekvenserna av dessa analyseras, både ur den enskildes och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Syftet med granskningen är att vi ska identifiera om det förekommer avvikelser mellan Arbetsförmedlingens arbete och regelverket. Utredningen är ett regeringsuppdrag till IAF som ska redovisas till regeringen senast 1 november 2018
 • Granskning av statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen
  Syftet är att granska den nuvarande statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen ska bland annat omfatta om några brister/förbättringsområden i den nuvarande statsbidragshanteringen finns och hur införandet av det nya systemet för utbetalning av stadsbidrag fungerar.