Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

13 jun 2017 2017:10

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att lämna ett underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska enligt uppdraget innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut A2009/2009/AE bör få bidrag 2017 samt förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa.

Med ovanstående uppdrag som grund föreslår IAF att följande arbetslöshetskassor får bidrag 2017:

Hamnarbetarnas

1 363 410 kr

Pappersindustriarbetarnas

201 118 kr

Skogs- och lantbrukstjänstemännens                 

1 097 497 kr

Svensk Handels

1 158 842 kr

Sveriges Arbetares

1 248 755 kr

Säljarnas

1 860 218 kr

Ladda ner hela rapporten 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor (pdf)