Pågående tillsyn och uppföljning

Vårt uppdrag inom tillsyn och uppföljning består av regeringsuppdrag och uppdrag som vi själva tar initiativ till. Här följer några av de uppdrag som pågår just nu:

 • Granskning av Arbetsförmedlingens kontroll och åtgärder
  Syftet är att granska Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Granskingen avser även tillämpningen av åtgärdsregelverket inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Om det finns avvikelser vad gäller Arbetsförmedlingens arbete i relation till regelverket kommer  konsekvenserna av dessa analyseras, både ur den enskildes och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
 • Sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning och aktivitesstöd, 2017
  Syftet är att jämföra hur tillsynsobjekten hanterar sanktioner. Redovisning och analyser av sanktionerna avser år 2017.
 • Vilka arbetssökande använder inte Arbetsförmedlingens digitala tjänster?
  Syftet är att granska vilka arbetssökande som inte använder digitala tjänster och vilket stöd i sitt arbetssökande dessa sökande får från Arbetsförmedlingen. Granskningen omfattar även hur digitala arbetssätt påverkar den sökandes kontakter med Arbetsförmedlingen.
 • Granskning av IF Metalls arbetslöshetskassa
  Syftet är att skapa en övergripande uppfattning om rättssäkerheten i handläggningen av arbetslöshetskassans olika ärendeslag. Arbetslöshetskassans förvaltning och orgnaisation ska också granskas och kartläggas för att få en bild av kassans allmänna förutsättningar att bedriva verksamheten.