Viktigt att läsa efter regelförändringarna den 1 september 2013

Den första september 2013 genomfördes en rad regelförändringar som berör arbetslöshetsförsäkringen. När det gäller Statistikdatabasen påverkas den på följande sätt:

Rapporter som inte längre kommer att uppdateras

  • Antal och per 1 000 ersättningstagare - Totalt
  • Antal och per 1 000 ersättningstagare - Arbetslöshetskassa

Rapporter som kommer att uppdateras en sista gång efter årsskiftet

  • Bortfall, sanktioner, sanktionsgrad m.m. - Totalt
  • Bortfall, sanktioner, sanktionsgrad m.m. - Arbetslöshetskassa
  • Sanktionsbeslut - Totalt
  • Sanktionsbeslut - Arbetslöshetskassa
  •  Avstängning från och nedsättning av arbetslöshetsersättning - Totalt
  •  Avstängning från och nedsättning av arbetslöshetsersättning - Arbetslöshetskassa

Ovanstående rapporter kommer dock att finnas kvar i Statistikdatabasen, och kommer att kompletteras med rapporter som är anpassade efter det nya regelverket.