EU/EES-ärenden

Årsstatistik över antalet intyg som tillåter arbetssökande att söka jobb i Europa med svensk arbetslöshetsersättning.
Arbetssökande kan under längst tre månader fortsätta att få arbetslöshetsersättning när de söker jobb i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. För den som beviljas att söka arbete i ett annat land med svensk arbetslöshetsersättning utfärdar IAF intyg U2. Tidigare användes intyg E 303 för export av arbetslöshetsersättning. Nu används Intyg E 303 endast när tredjelandsmedborgare ska ta med sig sin arbetslöshetersättning till Storbritannien. 

Antal intyg E 303 åren 2000-2010 och U2 år 2010-2017.