Månadsstatistik

I Statistikdatabasen publicerar vi varje månad nya uppgifter. Antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning och utbetalade belopp ser du här.

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i oktober, tusental

Diagram över antal personer som fått arbeslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i oktober, miljoner kronor

Diagram över utbetald arbetslöshetsersättning