Månadsstatistik

I Statistikdatabasen publicerar vi varje månad nya uppgifter. Antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning och utbetalade belopp ser du här.

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i mars, tusental

Bild på diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i mars, miljoner kronor

Bild av diagram som visar antalet personer som fått utbetald ersättning