Månadsstatistik

I Statistikdatabasen publicerar vi varje månad nya uppgifter. Antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning och utbetalade belopp ser du här.

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i maj, tusental

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i maj, miljoner kronor

Utbetald arbetslöshetsersättning